Budynki przy ul. Letniej 2 i 5 zostały podłączone do nowej sieci.