Zachęcamy do skorzystania z promocyjnego podłączenia do naszej sieci wszystkich zainteresowanych mieszkających z zasięgu naszej sieci światłowodowej zarówno w Chojnowie jak i w Złotoryi. Przy umowie na 14 miesięcy – 4 miesiące wakacyjne są za 2 zł abonamentu, a przyłączenie 1 zł.

Wnioski promocyjne przyjmujemy do 30-go czerwca natomiast wykonanie instalacji na życzenie klienta może być w terminie późniejszym.