Cennik usług dostępu do Internetu w Sieci Komputerowej GigaNet w Złotoryi

Do czasu  ustanowienia  nowego  cennika GIGANET  opłaty  abonamentowe są negocjowane  indywidualnie !!!

Dostęp do Internetu

Oszczędny

3900miesięcznie
 • 10 Mbit/s

Standard

4900miesięcznie
 • 20 Mbit/s

Standard Plus

5900miesięcznie
 • 30 Mbit/s

Profi

6900miesięcznie
 • 40 Mbit/s

Usługi dodatkowe

Instalacja

5000jednorazowo
 • Łącze sieciowe

Instalacja

3000jednorazowo
 • Łącze sieciowe

Zawieszenie

100miesięcznie
 • Czasowe zawieszenie usługi 

IP

500miesięcznie
 • Zewnętrzny adres IP

Pomoc techniczna

2001m kabla
 • Wymiana instalacji
 • Ceny podane w cenniku są cenami brutto
 • usługi zawieszenia dostępu dostępna na pisemny wniosek abonenta złożony co najmniej 3 dni przed terminem zawieszenia oraz abonent posiada uregulowane opłaty do dnia rozpoczęcia zawieszenia usługi. Nie dotyczy terminowych umów promocyjnych.
 • Cennik obowiązuje od dnia: 07.04.2016 r.