Cennik usług dostępu do Internetu w Sieci Komputerowej GigaNet w Złotoryi

Do czasu  ustanowienia  nowego  cennika GIGANET  opłaty  abonamentowe są negocjowane  indywidualnie !!!

Dostęp do Internetu

1 Mb

3499miesięcznie
 • 1 Mbit/s

2 Mb

5000miesięcznie
 • 2 Mbit/s

4 Mb

6150miesięcznie
 • 4 Mbit/s

Abonament Częściowy

1/30ceny
 • Ilość dni * 1/30 ceny

Usługi dodatkowe

Instalacja

5000jednorazowo
 • Użyczenie anteny

Instalacja

Różnie
 • W zależności od anteny

Zawieszenie

100miesięcznie
 • Czasowe zawieszenie usługi 

IP

500miesięcznie
 • Zewnętrzny adres IP

Pomoc techniczna

2001m kabla
 • Wymiana instalacji
 • Ceny podane w cenniku są cenami brutto
 • usługi zawieszenia dostępu dostępna na pisemny wniosek abonenta złożony co najmniej 3 dni przed terminem zawieszenia oraz abonent posiada uregulowane opłaty do dnia rozpoczęcia zawieszenia usługi. Nie dotyczy terminowych umów promocyjnych.
 • Cennik obowiązuje od dnia: 07.04.2016 r.