Cennik usług dostępu do Internetu w Sieci Komputerowej GigaNet w Chojnowie

Dostęp do Internetu

Mini

3700miesięcznie
 • 12 Mbit/s

Normal

5600miesięcznie
 • 30 Mbit/s

Normal Plus

7500miesięcznie
 • 40 Mbit/s

Abonament Częściowy

1/30ceny
 • Ilość dni * 1/30 ceny

Usługi dodatkowe

Instalacja

2500jednorazowo
 • Łącze sieciowe

Zawieszenie

100miesięcznie
 • Czasowe zawieszenie usługi 

IP

500miesięcznie
 • Zewnętrzny adres IP

Pomoc techniczna

2001m kabla
 • Wymiana instalacji
 • Ceny podane w cenniku są cenami brutto
 • usługi zawieszenia dostępu dostępna na pisemny wniosek abonenta złożony co najmniej 3 dni przed terminem zawieszenia oraz abonent posiada uregulowane opłaty do dnia rozpoczęcia zawieszenia usługi. Nie dotyczy terminowych umów promocyjnych.
 • Cennik obowiązuje od dnia: 01.12.2015 r.