Cennik usług dostępu do Internetu w Sieci Komputerowej GigaNet w Chojnowie

Dostęp do Internetu

Własna antena

4600miesięcznie
  • 8 Mbit/s

Abonament Częściowy

1/30ceny
  • Ilość dni * 1/30 ceny

Usługi dodatkowe

Instalacja

5000jednorazowo
  • Użyczenie anteny

Instalacja

Różnie
  • W zależności od anteny

Zawieszenie

100miesięcznie
  • Czasowe zawieszenie usługi 

IP

500miesięcznie
  • Zewnętrzny adres IP

Pomoc techniczna

2001m kabla
  • Wymiana instalacji
  • Ceny podane w cenniku są cenami brutto
  • usługi zawieszenia dostępu dostępna na pisemny wniosek abonenta złożony co najmniej 3 dni przed terminem zawieszenia oraz abonent posiada uregulowane opłaty do dnia rozpoczęcia zawieszenia usługi. Nie dotyczy terminowych umów promocyjnych.
  • Cennik obowiązuje od dnia: 01.12.2015 r.