Cennik usług dostępu do Internetu w Sieci Komputerowej GigaNet w Chojnowie

Dostęp do Internetu

Własna antena

4600miesięcznie
 • 6 Mbit/s w g. 12:00 – 24:00
 • 9 Mbit/s w g. 24:00 – 12:00

Antena dzierżawiona

5200miesięcznie
 • 6 Mbit/s w g. 12:00 – 24:00
 • 9 Mbit/s w g. 24:00 – 12:00

Abonament Częściowy

1/30ceny
 • Ilość dni * 1/30 ceny
 • Cena zależna od daty aktywacji

Usługi dodatkowe

Instalacja

5000jednorazowo
 • Użyczenie anteny

Instalacja

Różnie
 • W zależności od anteny

Zawieszenie

100miesięcznie
 • Czasowe zawieszenie usługi 

IP

500miesięcznie
 • Zewnętrzny adres IP

Pomoc techniczna

2001m kabla
 • Wymiana instalacji
 • Ceny podane w cenniku są cenami brutto
 • usługi zawieszenia dostępu dostępna na pisemny wniosek abonenta złożony co najmniej 3 dni przed terminem zawieszenia oraz abonent posiada uregulowane opłaty do dnia rozpoczęcia zawieszenia usługi. Nie dotyczy terminowych umów promocyjnych.
 • Cennik obowiązuje od dnia: 01.12.2015 r.